İSLAM MEDENİYETİNE YÖN VEREN MÜSLÜMAN TÜRK ÂLİMLERİ

İSLAM MEDENİYETİNE YÖN VEREN MÜSLÜMAN TÜRK ÂLİMLERİ Prof. Dr. Sönmez KUTLU Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Bir toplumun köklü değişimler karşısında milli kimliğini kaybetmeden varlığını sürdürebilmesi, geleneksel kültürel değerlerini ve dilini değişen şart ve ortamlarda koruyabilmesi, geliştirebilmesi ya da güncelleyebilmesiyle mümkün olabilir. Teşkilatçı bir millet olan Türkler, Türkistan’dan Anadolu’ya muhacereti sürecinde yeni karşılaştığı kültürlerden…

ÜÇ TARZ-I DİNDARLIKTAN BİRİSİ OLARAK TÜRK MÜSLÜMANLIĞININ MAHİYETİ, KAYNAKLARI VE TEMEL DEĞERLERİ

ÜÇ TARZ-I DİNDARLIKTAN BİRİSİ OLARAK TÜRK MÜSLÜMANLIĞININ MAHİYETİ, KAYNAKLARI VE TEMEL DEĞERLERİ  Prof. Dr. Sönmez KUTLU Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi İslam, yayıldığı coğrafyada karşılaştığı farklı kültür ve medeniyetlerle güçlü bir etkileşime girmiştir.  Bu kültürlerdeki insanlığın ortak mirası olan değerleri korumuş ve yeni bir medeniyetin inşasında onlardan istifade etmiştir. İslam’ı benimseyen topluluklar,  Allah’ın gönderdiği…

YENİ BİR İSLAM MEDENİYETİ İÇİN MÂTÜRÎDÎ VE MÂTÜRÎDÎLİĞİN ÖNEMİ

YENİ BİR İSLAM MEDENİYETİ İÇİN MÂTÜRÎDÎ VE MÂTÜRÎDÎLİĞİN ÖNEMİ Prof. Dr. Hasan ONAT (Merhum) ÖZET Bu tebliğin iki temel tezi vardır: Birincisi: İnsanlığın yeni bir medeniyete ihtiyacı vardır. İkincisi: Yeni medeniyet, İslam’ın kurucu ilkelerinden ve kök değerlerinden hareketle Müslümanların eseri olabilir. Bunun için de, öncelikle Müslümanların Kur’an’ın kurucu ilkelerini ve Hz. Peygamber’in örnekliğini esas alarak…

KUR’ÂN’DA CİHAD-KITAL FARKI VE IŞİD TERÖR ÖRGÜTÜ

KUR’ÂN’DA CİHAD-KITAL FARKI VE IŞİD TERÖR ÖRGÜTÜ KUR’ÂN’DA CİHAD-KITAL FARKI VE IŞİD TERÖR ÖRGÜTÜ Akın KARADENİZ Türk İslam Vakfı Başkanı ÖZET Bugün kendini İslâmi cihat örgütü olarak nitelendiren ve cihat adı altında İslâm adına katliamlar yapan IŞİD başta olmak üzere el-Kaide, Taliban, eş-Şebab, Boko Haram vb. terör örgütlerinin fertlerini motive eden söylem dini bir söylem…

ARAPÇA BİLMEMEK KUR’ÂN MESAJIYLA BULUŞMAYA ENGEL Mİ?

ARAPÇA BİLMEMEK KUR’ÂN MESAJIYLA BULUŞMAYA ENGEL Mİ? Akın KARADENİZ Türk İslam Vakfı Başkanı Bugün özellikle ülkemiz toplumunda Arapça ile ilgili olarak çok ciddi bir taassup vardır. Bu taassup o derece ileri gitmiştir ki kimi insanlar Arapça gazete ve dergilere dahi kutsiyet atfeder olmuştur. Yine ülkemizde birçok Müslüman dua içerikli bir kısım Arapça metinleri ezberleyerek ne…

İMAN-AHLAK-ADALET İLİŞKİSİ

İMAN-AHLAK-ADALET İLİŞKİSİ Akın KARADENİZ Türk İslam Vakfı Başkanı Rabbimiz olan Yüce Allah’ımız Kur’ân-ı Mübîn’de “Şüphesiz, iman edip, salih amel işleyenler var ya; işte onlar yaratılmışların en hayırlısıdır.” (Beyyine Sûresi; 98/7) buyurmaktadır. Bireyin ve toplumun ıslahına, huzuruna ve barışına katma değer sağlayacak yani insanlara fayda sağlayacak Allah’ın rızasına uygun olan her türlü amel salih ameldir. Allah…